Scire leges non hoc est verba eārum tenēre, sed vim ac potestātem — Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы постигать их смысл.

крылатое выражение
І-ІІ ст. нашей эры, Рим

Комерційне право та контракти

Практика комерційного права і контрактів одна з найбільш сильних в нашій компанії. Практика охоплює супровід всіх основних аспектів підприємницької діяльності, включаючи юридичне консультування з питань побудови бізнесу та інвестування в Україну, ведення різних новостворених бізнес-проектів або купівлю готових компаній.

Наша команда має великий досвід у сфері контрактного права, який включає розробку всіх видів контрактів та міжнародних договорів, розробку контрактних схем, використовуваних у господарській діяльності підприємств, проведення аналізу договорів, внесення правок в контракти і приведення їх у відповідність із законодавчими вимогами, також - проведення переговорів з узгодження положень контрактів з контрагентами.

Наш досвід у даній сфері дозволяє нам ефективно застосовувати найбільш оптимальні правові рішення для захисту Вас і Ваших бізнес-інтересів в конкуруючому середовищі.